Ambitiedocument Vernieuwing Rijnstraat 8 (NL)

Read more

Customer: 
Ministerie van Vrom, Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Year: 
2010

Achtergrond

Het huidige pand van het Ministerie van VROM (Rijnstraat 8) gaat vernieuwd worden. Deze vernieuwing zal het gebouw op veel terreinen ingrijpend moderniseren en geschikt maken voor het gebruik door meerdere onderdelen van de Rijksoverheid.

Doel

Met deze publicatie toont de Programma-directie Nieuwe Huisvesting haar ambities. Ze wil de geesten rijp en enthousiast maken voor de gewenste vernieuwing. Niet alleen van huidige of toekomstige gebruikers van het pand, maar ook van de partijen die met deze opgave aan de slag zullen gaan.

Concept

In de tekst worden de ambities die de programmadirectie heeft helder en open beschreven. De visuele verhaallijn dient om de blik van de lezer te kantelen van ‘wat is’ naar ‘wat kan zijn’. Van 8 naar ∞. De illustraties en verbeeldingen geven steeds meer ruimte om een echt nieuwe benadering voor de vernieuwing te kiezen.

Ambitie verbeelden

Bij het verbeelden van de ambitie worden in het document geen toekomstbeelden geschetst. Hoe de vernieuwing vorm zal krijgen is immers nog niet bekend. In plaats daarvan onderzoekt en prikkelt de publicatie. Door tekstueel en visueel vragen te stellen over gebruikers, de fysieke en ecologische footprint, locatie en over de functies die het gebouw heeft.

Samenwerking

Concept en ontwerp zijn in zeer korte tijd tot stand gekomen. In deze ‘pressure cooker’ is de traditionele presentatie-cyclus vervangen door een frequent overleg waarbij wederzijdse voortgang werd gedeeld. Dit is een effectieve en inspirerende werkwijze gebleken, waarin het projectteam op symbiotische wijze de publicatie heeft gevormd.

Rijkshuisstijl Award

Het ambitiedocument is ontworpen binnen de Rijkshuisstijl, waarbij geen departementale inperkingen zijn gesteld. Het volledige pallet aan mogelijkheden binnen de Rijkshuisstijl is dan ook benut, bewust en met het oog op de doelstelling van de publicatie zijn bovendien de grenzen opgezocht. Het ambitiedocument is hiervoor in 2010 beloond met een Rijkshuisstijl Award.